język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Aktualności

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015 vol. 4 no. 1

numer dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego link i w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego link  
   
Spis treści pdf
   
Historia prawa. Nauka i nauczanie prawa  
Przemysław Marcin Żukowski, Tadeusz Antoni Bigo (1894−1975). Droga na katedrę uniwersytecką we Wrocławiu pdf
Stepan Biłostockyj, Kamil Stefko (1875−1966) – profesor prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego pdf
Jacek Goclon, I gabinet Józefa Piłsudskiego (2 X 1926 − 27 VI 1928 r.). Rola premiera i osiągnięcia rządu pdf
Karol Kowalski, Przywileje osób duchownych odbywających karę więzienia na podstawie wyroku sędziego śledczego, według postanowień regulaminu więziennego z 1931 r. pdf
Łukasz Baszak, Prace legislacyjne nad ustawą o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej pdf
   
Zagadnienia prawa porównawczego  
Татьяна Станиславовна Волчецкая (Tatyana St Volchetskaya), Современные тенденции развития криминалистики в России и США pdf
Vytautas Šlapkauskas, Ramunė Miežanskienė, Inga Žalėnienė, Jurisprudential Approach to the Relationship between Law and Politics in Lithuania pdf
Michał A. Piegzik, Konstytucja Japonii z 1946 roku – droga i proces ustrojodawczy pdf
   
Zagadnienia prawa karnego procesowego
 
Dominika Czerniak, Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym pdf
Dorota Czerwińska, Uzasadnienie aksjologiczne i historia obowiązywania zakazu reformationis in peius w polskiej procedurze karnej pdf
   
Zagadnienia prawa pracy  
Izabela Florczak, Granice rozszerzania instytucji prawa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne pdf
Magdalena Gurdek, Zakaz niepracowniczego zatrudniania radnego jako jedno z ograniczeń antykorupcyjnych pdf
Katarzyna Waligóra, Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego pdf
   
Zagadnienia prawa administracyjnego i finansowego
 
Jolanta Behr, Ewolucja gminy w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki pdf
Michał Bursztynowicz, Udział organizacji społecznej na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę pdf
Maciej Błażewski, Zasada wolności użytkowania obiektu budowlanego w procesie jego utrzymania pdf
Jakub Szremski, Dowody charakterystyczne dla postępowania podatkowego pdf
Aleksandra Głowacka, Artur Fojt, Egzekucja z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji pdf