język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Folia Iuridica Wratislaviensis 2012 vol. 1 no. 2

numer dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytet Wrocławskiego link 
 
Folia Iuridica Wratislaviensis 2012 vol. 1 no. 2 pdf
Historia prawa. Teoria prawa
Tomasz Chłopecki, Instytucja notariatu na ziemiach polskich w okresie średniowiecza pdf
Marcin Domino, Marcin Husak, Prudnicki cech płócienników do połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rodów fabrykanckich Fränkel i Pinkus pdf
Michał Błachut, Jacek Kaczor, Typy uzasadnień obowiązywania zasad techniki prawodawczej w polskim porządku prawnym pdf
Zagadnienia prawa porównawczego
Renata Kusiak-Winter, Pomiar efektywności w administracji publicznej w badaniach komparatystycznych pdf
Zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego
Julian Jezioro, Udostępnianie przez jednostki uczelniane, mające status archiwów, prac doktorskich niepublikowanych w świetle prawa autorskiego – wybrane zagadnienia prawne na tle praktyki pdf
Zagadnienia prawa publicznego
Dariusz Wasiak, Prawna ingerencja w zdrowie i życie ludzkie na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uwagi na tle prawnej kontroli korzystania z broni palnej pdf
Joanna Siekiera, Dyplomacja kulturalna w relacjach polsko-nowozelandzkich pdf
Małgorzata Giełda, Wybrane aspekty kontroli i nadzoru nad kontraktem wojewódzkim pdf
Radosław Bulejak, Zaskarżalność czynności faktycznych administracji zdrowia publicznego do wojewódzkiego sądu administracyjnego pdf
Zagadnienia prawa europejskiego
Jakub Kociubiński, Warunki udzielania pomocy publicznej liniom lotniczym w trudnej sytuacji finansowej w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej pdf
Zagadnienia prawa karnego materialnego i wykonawczego
Agnieszka Maria Kania, Der Adressat von generalpräventiver Einwirkung. Ausgewählte Probleme pdf
Katarzyna Sitnik, Teorie biologiczne w procesie wyjaśniania etiologii przestępczości kobiet pdf
Kamila Mrozek, Materialnoprawna instytucja odroczenia wykonania kary w trybie art. 336 Kodeksu karnego pdf