język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Folia Iuridica Wratislaviensis 2014 vol. 3 no. 1

numer dostępny jest w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego link  
   
Słowo wstępne pdf
Aleksandra Cecylia Statkiewicz, Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej jako podstawa budowania europejskiej przestrzeni karnej pdf
Kamila Mizera, Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej pdf
Dariusz Barwaśny, Zasady świadczenia usług w zakresie gier hazardowych w prawie Unii Europejskiej pdf
Małgorzata Maria Sydor, Jednolity system ochrony patentowej pdf
Krzysztof Jankowski, Swobody traktatowe a podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej. Harmonizacja negatywna pdf