język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Rada Naukowa

 • doctor în drept, conferenţiar universitar Oleg A. Halabudenco 
  Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chișinău, Moldova
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • д-р юрид. наук, проф. Тетяна Олександрівна Коломоєць
  Декан юридичного факультету, Запорізький національний університет
 • dr hab. prof. UWr Artur Kozłowski,
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • к.ю.н., доц. Володимир Євгенович Макода
  Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка, Україна
 • prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Piotr Machnikowski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Henryk Malevski
  Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas,
  Vilnius, Lietuva
 • prof. dr. hab. Jacek Mazurkiewicz
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. prof. UWr Mirosław Sadowski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Joanna Siekiera, Postdoctoral fellow
  Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz
  Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Oddział we Wrocławiu
 • проф. д-р Татьяна Станиславовна Волчецкая
  Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград, Российская Федерация 
 • проф. д-рОлег Александрович Зайцев
  Московская академия экономики и права, Москва, Российская Федерация