Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Redakcja

Kolegium Redakcyjne
  prof. dr hab. Leonard Górnicki – przewodniczący
  prof. dr hab. Jolanta Blicharz – członek
  dr hab. Tomasz Dolata – członek (współpraca z zagranicą)
  dr Julian Jezioro – zastępca przewodniczącego
  mgr Łukasz Baszak – członek
  mgr Aleksandra Dorywała – sekretarz
  mgr Ewa Gałyga-Michowska – członek
  mgr Bożena Górna – członek
     
Redaktorzy tematyczni
  Prawo prywatne:
    dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. UWr
  Historia oraz teoria i filozofia prawa:
    dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr
    dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr
  Prawo europejskie i międzynarodowe:
    dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr  
    prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
  Prawo administracyjne:
    dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr 
  Prawo finansowe:
    prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
  Prawo konstytucyjne:
    dr hab. Anna Śledzińska-Simon
    dr hab. Ryszard Balicki, prof. UWr
  Prawo karne:
    dr Dagmara Gruszecka
    dr Rajnhardt Kokot
  Prawo gospodarcze i handlowe:
    dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr
  Prawo pracy:
    dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr
  Prawo wyznaniowe:
    prof. dr hab. Józef Koredczuk
   
Redaktor językowy
  mgr Aleksandra Dorywała (język polski)